Kamis, 29 Oktober 2009

LAM JALALAH

Lam Jalalah adalah Hhuruf Lam yang ada dalam lafal ALLAH [ اللهُ ]. Ada dua macam cara membacanya, yaitu :

1. TAFKHIM

Tafkhim artinya tebal atau berat. Maksudnya adalah membaca huruf Lam dengan bunyi tebal atau berat, seperti bunyi antara “LAH dan LOH”. Bunyi “Tafkhim“ itu terjadi apabila sebelum huruf Lam Jalalah ada harakat fathah (a) atau dhammah (u). Contoh :

اَعَدَّ اللهُ - نَصْرُ اللهِ - وَعَدَ اللهُ - يُرِيْدُ اللهُ - خَلَقَ اللهُ

2. TARQIQ

Tarqiq artinya tipis atau ringan. Maksudnya adalah membaca huruf Lam dengan bunyi tipis atau ringan, seperti bunyi “LAH”. Bunyi “Tarqiq” itu terjadi apabila sebelum huruf Lam Jalalah ada harakat kasrah (i). Contoh :

اَعُوْذُ بِاللهِ - بِسْمِ اللهِ - فِيْ دِيْنِ اللهِ - مَرْضَاتِ اللهِ - فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

Catatan Penting:

Dengarkan dengan baik contoh bacaan dari seorang guru yang ahli, kemudian tirukan dengan cermat. Coba saudara membacakan dihadapan seorang guru yang ahli itu, sehingga dapat diketahui benar atau salah.

1 komentar: